Warning: Creating default object from empty value in /home/ekounia/ftp/miastadlarowerow.pl/class/class_google_maps.php on line 830

Warning: Creating default object from empty value in /home/ekounia/ftp/miastadlarowerow.pl/class/class_google_maps.php on line 432

Warning: Creating default object from empty value in /home/ekounia/ftp/miastadlarowerow.pl/class/class_google_maps.php on line 592

Warning: Creating default object from empty value in /home/ekounia/ftp/miastadlarowerow.pl/class/class_google_maps.php on line 830

Warning: Creating default object from empty value in /home/ekounia/ftp/miastadlarowerow.pl/class/class_google_maps.php on line 410

Warning: Creating default object from empty value in /home/ekounia/ftp/miastadlarowerow.pl/class/class_google_maps.php on line 830

Warning: Creating default object from empty value in /home/ekounia/ftp/miastadlarowerow.pl/class/class_google_maps.php on line 421

Zaproszenie na konferencję Rowerowa Polska - Rowerowa Europa, 16.03.2010, Warszawa
06 marca 2010

mala fotka

W imieniu Parlamentarnej Grupy do spraw Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej oraz Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Rowerowych „Miasta dla Rowerów”, pragniemy zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję p.t.:

"Rowerowa Polska - Rowerowa Europa. Korzyści ze współpracy społecznej podczas realizacji polityki transportowej w miastach”, która odbędzie 16 marca br. w Sejmie RP.

Nasza konferencja adresowana jest do wszystkich, którym leży na sercu rozwój ruchu rowerowego w polskich miastach, a w szczególności do osób zaangażowanych na co dzień w tworzenie, realizację i wspieranie polityki rowerowej, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym.

Na konferencji będziecie mieli Państwo okazję zapoznać się z przykładami udanej współpracy władz państwowych i samorządowych z organizacjami społecznymi podczas tworzenia i realizacji polityki transportowej. Zaprezentowane zostaną  przykłady Gdańska, Warszawy i Wrocławia - miast odnoszących sukcesy w rozwoju ruchu rowerowego.

Dobrą praktykę z zagranicy przedstawią zaś przedstawiciele Republiki Federalnej Niemiec – kraju najbardziej zbliżonego do Polski i zaliczanego do grupy tych, które zanotowały w ostatnich latach największy postęp w zakresie użycia roweru jako powszechnego środka transportu w miastach.

Ponadto, podczas konferencji zaprezentowane zostaną dotychczasowe efekty dialogu pomiędzy posłami Parlamentarnej Grupy Rowerowej, Ministerstwem Infrastruktury oraz organizacjami pozarządowymi sieci „Miasta dla Rowerów”. Proces ten może służyć jako udany przykład współpracy międzysektorowej w celu ulepszania przepisów prawnych.

Omówiony zostanie również poselski projekt zmian ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (druk nr 2771.pdf), dostosowujący polskie przepisy rowerowe do obowiązujących standardów europejskich i Konwencji Wiedeńskiej oraz aktualny status prac w Ministerstwie Infrastruktury nad „rowerowymi” prawnymi zmianami, które mają za zadanie usunięcie barier prawnych utrudniających budowę dobrej infrastruktury rowerowej w Polsce.
 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

16 marca 2010 roku, godz. 9.30 - 15.00
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (sala konferencyjna w Nowym Domu Poselskim)

 

► 9.45 - 10.10 - otwarcie konferencji

Ewa Wolak, Parlamentarna Grupa ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej
Minister Radosław Stępień,  Ministerstwo Infrastruktury
Cezary Grochowski, ogólnopolska sieć organizacji rowerowych „Miasta dla Rowerów”, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

► 10.10 – 11.00   

Nowelizacja polskiego prawa w zakresie ruchu rowerowego w kontekście standardów prawnych państw UE oraz Konwencji Wiedeńskiej o Ruchu Drogowym. Efekty dialogu społecznego. Doświadczenia Zespołu ds. Ścieżek  Rowerowych w GDDKiA - Marcin Hyła, ogólnopolska sieć organizacji rowerowych „Miasta dla Rowerów”, dr Tadeusz Kopta, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

► 11.00 -11.40     

Polityka rowerowa Republiki Federalnej Niemiec – rola udziału społecznego, Michael Haase, ISUP Ingenieurbüro für Systemberatung und Planung GmbH, Dresden

► 11.40 -12.00     

Długofalowe efekty realizacji gdańskiego rowerowego projektu inwestycyjno - promocyjnego rozwoju infrastruktury rowerowej. Obecna polityka rowerowa Gdańska, Remigiusz Kitliński, Urząd Miejski Gdańsk

► 12.00 - 12.40 - przerwa na poczęstunek

► 12.40 -13.20     

Udział społeczny w planowaniu przestrzennym oraz rozwoju systemu transportowego na poziomie lokalnym. Przegląd  reprezentatywnych przypadków, Sascha Baron, IMOVE Institut für Mobilität & Verkehr, Technische Universität Kaiserslautern

► 13.20 - 13.45   

Zmiany jakościowe w polityce rowerowej Wrocławia w związku z powołaniem stanowiska oficera rowerowego, Daniel Chojnacki, Urząd Miejski Wrocławia

► 13.45 -14.10   

Polityka rowerowa Warszawy. Udział społeczny w procesie tworzenia infrastruktury rowerowej, Marcin Czajkowski, Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

► 14.10 -15.00 - podsumowanie i dyskusja uzupełniająca z udziałem prelegentów, prowadzi dr Tadeusz Kopta, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

* * *

Organizator: Wrocławska Inicjatywa Rowerowa (ogólnopolska sieć  organizacji rowerowych "Miasta dla Rowerów") oraz Parlamentarna Grupa ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa: j.szymczak ({at}) eko.org.pl
lub faksem na numer (71) 344 59 48 do dnia 12.03.2010 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.* * *

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Rowerowa sieć społecznego nadzoru polityki transportowej w polskich miastach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek - najlepsza inwestycja

  


Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit 

Konferencja objęta honorowym patronatem
Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego

 
lista pozostałych artykułów w dziale wiadomości > wiadomości : > archiwum
 1. <<
 2. 1 - 12 |
 3. 13 - 24 |
 4. 25 - 36 |
 5. 37 - 48 |
 6. 49 - 60 |
 7. 61 - 72 |
 8. 73 - 79 |
 9. >>
 1. Wszystkiego najlepszego na 2012 rok!
 2. Kaski z głów ?
 3. Dylematy rowerzysty - na kogo głosować?
 4. Relacja z konferencji Polska w Rowerowej Europie
 5. Zaproszenie na konferencję Polska w Rowerowej Europie, 28 czerwca 2011, Warszawa
 6. Pierwszeństwo na przejazdach rowerowych
 7. Święto Cykliczne 2011
 8. Nowe prawo - rowerzysta z prawej: happening
 9. 109 mln euro z na infrastrukturę rowerową - co się z nimi stało?
 10. Prezydent podpisał nowelizację Prawa o Ruchu Drogowym
 11. Twój 1% na rowery
 12. Senat przegłosował ustawę rowerową
login
logos