Zaproszenie na konferencję Polska w Rowerowej Europie, 28 czerwca 2011, Warszawa
25 czerwca 2011

mala fotka

Szanowni Państwo,

W imieniu Parlamentarnej Grupy do spraw Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej oraz Ogólnopolskiej Sieci „Miasta dla Rowerów”, chcielibyśmy zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję p.n.:

"Polska w Rowerowej Europie. Optymalizacja udziału społecznego w polityce rozwoju ruchu rowerowego”, która odbędzie 28 czerwca br. w Sejmie RP.

Nasza konferencja adresowana jest do wszystkich, którym leży na sercu rozwój ruchu rowerowego w polskich miastach, a w szczególności do osób zaangażowanych na co dzień w tworzenie, realizację i wspieranie polityki rowerowej, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym.

Na konferencji będziecie mieli Państwo okazję zapoznać się z przykładami udanej współpracy władz państwowych i samorządowych z organizacjami społecznymi podczas tworzenia i realizacji polityki transportowej. Zaprezentowane zostaną  przykłady dobrej praktyki z zagranicy: Francji i Republiki Federalnej Niemiec – krajów, gdzie w ostatnich latach zanotowano spory postęp w zakresie użycia roweru jako powszechnego środka transportu w miastach. Ponadto, prezentację wygłosi Prezes Europejskiej Federacji Cyklistów współpracującej z wieloma organizacjami rowerowymi na Starym Kontynencie.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną także dotychczasowe efekty dialogu pomiędzy posłami Parlamentarnej Grupy Rowerowej, Ministerstwem Infrastruktury oraz organizacjami pozarządowymi sieci „Miasta dla Rowerów”. Proces ten może służyć jako modelowy przykład współpracy międzysektorowej w celu ulepszania przepisów prawnych.

Jesteśmy głęboko przekonani, iż konferencja organizowana przez nas może przyczynić się do wzrostu efektywności Państwa dotychczasowych działań i lepszego wykorzystania potencjału tkwiącego w ruchu rowerowym, a także pozarządowych organizacjach rowerowych.
 

Poseł na Sejm RP Ewa Wolak

Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Miasta dla Rowerów

 

CZAS I MIEJSCE

► 28 czerwca 2011 (wtorek), w godzinach od 10:00 do 15:00

► Warszawa, sala konferencyjna w Nowym Domu Poselskim, ul. Senacka 2

 

PROGRAM KONFERENCJI

► 10.00 – 10.20 - otwarcie konferencji

 • Pani Poseł Ewa Wolak, Parlamentarna Grupa ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej
 • Minister Radosław Stępień, Ministerstwo Infrastruktury
 • Cezary Grochowski, ogólnopolska sieć organizacji rowerowych „Miasta dla Rowerów”, Stowarzyszenie „Wrocławska Inicjatywa Rowerowa”

► 10.20 – 11.10   

Francuskie ustawodawstwo pro-rowerowe, funkcja "Pana Vélo" oraz zrzeszenia samorządów CVTC (club des villes et territoires cyclables – klub miast i terytoriów przyjaznych rowerom) - Hubert Peigné, międzyresortowy koordynator rozwoju ruchu rowerowego, francuskie Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju, Transportu i Mieszkalnictwa (Coordonnateur interministériel pour le développement de l’usage du vélo, ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement)

► 11.10 – 12.00   

Ruch rowerowy: tworzenie zdrowszych i bogatszych społeczeństw - Manfred Neun, prezes Europejskiej Federacji Cyklistów (European Cyclists’ Federation ecf.com)

► 12.00 – 12.30 - przerwa kawowa

► 12.30 – 13.10    

Wspólnota miast, gmin i powiatów przyjaznych dla rowerów w Nadrenii Północnej-Westfalii i rola promocji we wspieraniu ruchu rowerowego - Thomas Schuh, oficer rowerowy miasta Bünde, Wspólnota Miast, Gmin i Powiatów Przyjaznych dla Rowerów w Nadrenii Północnej-Westfalii (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.)

► 13.10 – 13.45    

Udział społeczny w planowaniu przestrzennym oraz rozwoju systemu transportowego na poziomie krajowym i lokalnym - Olivier Schneider, Francuska Federacja Użytkowników Rowerów (Fédération française des Usagers de la Bicyclette)

► 13.45 – 14.10 

Nowelizacja polskiego prawa w zakresie ruchu rowerowego w kontekście standardów prawnych państw UE oraz Konwencji Wiedeńskiej o Ruchu Drogowym. Efekty dialogu społecznego. Doświadczenia Zespołu ds. Ścieżek  Rowerowych w GDDKiA - Marcin Hyła, Ogólnopolska Sieć Organizacji Rowerowych „Miasta dla Rowerów”, dr Tadeusz Kopta, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

► 14.10 -15.00 - debata podsumowująca o polityce rowerowej państwa, z udziałem prelegentów.

Wprowadzenie: Marcin Hyła, Ogólnopolska Sieć Organizacji Rowerowych „Miasta dla Rowerów”. Prowadzi dr Tadeusz Kopta, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

* * *

 • Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ (.pdf) i TUTAJ (.rtf). Zgłoszenia prosimy kierować na adres: j.szymczak [małpa] eko.org.pl lub faksem na numer: (71) 344 59 48 do dnia 26.06.2011 r.
 • Wszystkie wystąpienia są tłumaczone, a prezentacje będą do pobrania ze strony rowerowy.wroclaw.pl
 • Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie „Wrocławska Inicjatywa Rowerowa” (w imieniu Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Rowerowych "Miasta dla Rowerów"), działając pod patronatem Parlamentarnej Grupy do spraw Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej
 • Kontakt w sprawach organizacyjnych: Radek Lesisz r.lesisz [małpa] eko.org.pl,
 • Kontakt dla mediów: Cezary Grochowski c.grochowski [małpa] eko.org.pl

* * *

Zapraszamy również do zapoznania się z dorobkiem naszej ubiegłorocznej konferencji "Rowerowa Polska - Rowerowa Europa", która odbyła się dnia 16 marca 2010 w Sejmie RP. Relacja i prezentacje znajdują się TUTAJ.

* * *

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Rowerowa sieć społecznego nadzoru polityki transportowej w polskich miastach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek - najlepsza inwestycja

 
lista pozostałych artykułów w dziale wiadomości > wiadomości : > archiwum
 1. <<
 2. 1 - 12 |
 3. 13 - 24 |
 4. 25 - 36 |
 5. 37 - 48 |
 6. 49 - 60 |
 7. 61 - 72 |
 8. 73 - 79 |
 9. >>
 1. Wszystkiego najlepszego na 2012 rok!
 2. Kaski z głów ?
 3. Dylematy rowerzysty - na kogo głosować?
 4. Relacja z konferencji Polska w Rowerowej Europie
 5. Zaproszenie na konferencję Polska w Rowerowej Europie, 28 czerwca 2011, Warszawa
 6. Pierwszeństwo na przejazdach rowerowych
 7. Święto Cykliczne 2011
 8. Nowe prawo - rowerzysta z prawej: happening
 9. 109 mln euro z na infrastrukturę rowerową - co się z nimi stało?
 10. Prezydent podpisał nowelizację Prawa o Ruchu Drogowym
 11. Twój 1% na rowery
 12. Senat przegłosował ustawę rowerową
login
logos