Relacja z konferencji: Rowerowa Polska - Rowerowa Europa
18 marca 2010

I po konferencji. Poniżej publikujemy relacje Karola Mocniaka oraz Cezarego Grochowskiego.

 mala fotka

We wtorek 16 marca w Warszawie odbyła się organizowana przez sieć Miasta dla Rowerów konferencja "Rowerowa Polska - Rowerowa Europa". Tematem przewodnim była współpraca jednostek administracyjnych ze społecznością lokalną w trakcie projektowania i realizacji inwestycji transportowych. W konferencji uczestniczyło ponad 70 osób z całego kraju i zagranicy.

Konferencję otworzyła Pani poseł Ewa Wolak wraz z Cezarym Grochowskim (MdR) witając wszystkich przybyłych oraz wspominając o dotychczasowych osiągnięciach Parlamentarnej Grupy ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej działającej we współpracy z MdR. Stronę rządową reprezentował wiceminister Radosław Stępień, który zreferował obecne rowerowe działania Ministerstwa Infrastruktury m.in. zmiany w PoRD oraz w innych rozporządzeniach dotyczących budowy dróg. Zaprosił również zebranych na przejazd rowerowy z okazji rozpoczęcia wiosny, który odbędzie się 21 marca spod gmachu Ministerstwa w Warszawie.

Z kolei przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad był Tadeusz Kopta. Wraz z Marcinem Hyłą (Miasta dla Rowerów) omówili poszczególne zmiany w Prawie o Ruchu Drogowym, pracę Zespołu ds. Ścieżek Rowerowych w GDDKiA oraz przedstawili krótki raport nt. obecnego stanu infrastruktury rowerowej w Polsce.

"80 procent budowanych dróg rowerowych nie spełnia standardów i nie jest ułatwieniem dla ruchu rowerowego". Tadeusz Kopta, GDDKiA

Podczas konferencji prezentację Mieli również goście z Niemiec (Sascha Baron z Politechniki w Kaiserslautern oraz Michael Haase z Ingenieurbüro für Systemberatung und Planung GmbH, Dresden. Opowiedzieli o wypracowanych procedurach audytu na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym oraz o założeniach polityki rowerowej Niemiec oraz najnowszych zmianach w StVO (niemiecki odpowiednik PoRD) mających na celu dalszą poprawę bezpieczeństwa ruchu rowerzystów.

Samorządy lokalne z Polski reprezentowali urzędnicy pełniący funkcję "oficerów rowerowych" z Gdańska - Remigiusz Kitliński i Wrocławia - Daniel Chojnacki oraz przedstawiciel odpowiedzialnego za komunikację rowerową w Warszawie Biura Drogownictwa i Komunikacji Marcin Czajkowski. Przedstawili obecnie realizowaną politykę rowerową reprezentowanych miast, jej realizację oraz zasady współpracy z lokalnymi przedstawicielami organizacji rowerowych.

Karol Mocniak
http://www.rowerowy.bialystok.pl/


Relacja z międzynarodowej konferencja "Rowerowa Polska - Rowerowa Europa. Korzyści ze współpracy społecznej podczas realizacji polityki transportowej w miastach

Ruch rowerowy może wreszcie liczyć na poparcie Parlamentu i Rządu RP - 16 marca br. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej doszło do spotkania większości najważniejszych osób zaangażowanych w tworzenie, realizację i wspieranie polityki rowerowej w naszym kraju. Konferencję, którą zorganizowana została przez Parlamentarną Grupę ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej wraz rowerzystami z sieci „Miasta dla Rowerów”, swoim honorowym patronatem objął Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski. Była ona pierwszym tej rangi wydarzeniem poświęconym rozwojowi transportu rowerowego w Polsce!

Oprócz parlamentarzystów oraz działaczy organizacji rowerowych z całej Polski wzięli w niej udział urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury, Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i samorządowcy największych polskich miast. Łącznie 87 osób. Osoby zajmujące się tworzeniem i realizacją polityki rowerowej miały zatem okazję wspólnego zastanowienia się wraz z rowerzystami - klientami ich działań, na tym, co zrobić, aby zwiększyć ruch rowerowy w Polsce. Niestety, jedynym reprezentantem Urzędu Miejskiego z Wrocławia był Daniel Chojancki, oficer rowerowy (osoba kompetentna lecz bez mocy decyzyjnych). W ostatniej chwili swój udział odwołała dyrektor departamentu Elżbieta Urbanek (dla przykładu Kraków reprezentował wiceprezydent Wiesław Starowicz).

Początek konferencji poświęcany został najważniejszemu tematowi bieżącemu jakim są buble w polskim prawie przeszkadzające rowerzystom oraz utrudniające budowę dróg rowerowych. Zaprezentowany został, będący tuż przed swoim pierwszym czytaniem (18 marca br.) poselski projekt zmiany ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, który dostosowuje polskie przepisy rowerowe do standardów europejskich i Konwencji Wiedeńskiej. Projekt jest obecnie najważniejszym wymiernym efektem dialogu pomiędzy posłami Parlamentarnej Grupy Rowerowej, Ministerstwem Infrastruktury oraz organizacjami pozarządowymi sieci „Miasta dla Rowerów” - co  niewątpliwie służyć może za modelowy przykład międzysektorowej współpracy mającej na celu ulepszanie przepisów prawnych.

Konieczność wprowadzenia zmian  prawnych potwierdziła też prezentacja dokonań zespołu rowerowego pracującego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który również jest owocem tejże współpracy,. Zespół ten tworzą najlepsi w Polsce specjaliści od infrastruktury rowerowej będący jednocześnie działaczami organizacji rowerowych.

Dalszych argumentów na rzecz współpracy z rowerzystami podczas realizowania polityki rowerowej dostarczyły zgromadzonym przykłady Dobrej Praktyki z Niemiec – najbardziej zbliżonego do Polski kraju, gdzie zanotowano  w ostatnich latach największy postęp w zakresie użycia roweru jako powszechnego środka transportu w miastach. Prezencja Michaela Haase dotyczyła polityki rowerowej w na szczeblu krajowym, m.in. zmian w przepisach jakie zostały tam wprowadzone w 2009 roku. Efektem tej prezentacji była deklaracja Pana Ministra Radosława Stępnia o wdrożeniu w Polsce, sprawdzonego w Niemczech pomysłu ogólnokrajowej Akademii Rowerowej nastawionej na systematyczne podnoszenie wiedzy fachowców i wymianę doświadczeń pomiędzy samorządami.

Druga prezentacja z Niemiec (Sascha Baron) przybliżała pojęcie „uczestnictwa społecznego” i ukazywała praktyczne przykłady jego zastosowania na poziomie komunalnym. Wystąpienie to wzbudziło żywe zainteresowanie działaczy organizacji pozarządowych obecnych na sali.
   
Następnie przykłady udanej współpracy samorządu z organizacjami społecznymi rowerzystów podczas tworzenia i realizacji polityki transportowej, tym razem z naszego podwórka, zaprezentowali „oficerowie rowerowi” z Gdańska, Wrocławia i Warszawy - miast odnoszących, jak dotąd największe sukcesy w rozwoju ruchu rowerowego w naszym kraju.

„Pozytywny odbiór i olbrzymia frekwencja na naszej konferencji bardzo mnie ucieszyła. Potwierdziło się, że kierunek tego, co zaczęliśmy robić wspólnie z przedstawicielami „Miast dla Rowerów ”jest jak najbardziej właściwy i że coraz bliżej jest moment, w którym będziemy zbierać pierwsze owoce naszych działań”
– podsumowała wydarzenie założycielka parlamentarnej grupy rowerowej Poseł Ewa Wolak

Po co  konferencja?
Ruch rowerowy jest w Polsce wciąż ogromną niewykorzystaną ienergią wymaga wsparcia ze strony Państwa. Niestety jesteśmy jedynym z niewielu krajów nie posiadających krajowej polityki rowerowej. Jednocześnie mamy w Polsce najwięcej wypadków z udziałem rowerzystów przy  około 10-krotnie mniejszym ruchu rowerowym niż w krajach Europy Zachodniej. Polskie przepisy dotyczące ruchu rowerowego odbiegają od standardów europejskich. Około 80% budowanych dróg rowerowych nie spełnia tych standardów i nie jest żadnym ułatwieniem dla ruchu rowerowego. Oznacza to, że ich budowa nie była niczym innym, niż marnotrawieniem na ogromną skalę pieniędzy publicznych. Nie ma w naszym kraju fachowej wiedzy i istnieje duży opór mentalny wśród decydentów w stosunku do przejmowania sprawdzonych rozwiązań. Jednocześnie mamy w Polsce liczne grupy rowerzystów - aktywnych obywateli zabiegających często głośno o swoje prawa,  którzy nie rzadko odbierani są przez władze samorządowe jako zjawisko negatywne.

Cezary Grochowski
http://www.rowerowy.wroclaw.pl/


Do pobrania prezentacje w formacie PDF:

"Nowelizacja polskiego prawa w zakresie ruchu rowerowego w kontekście standardów prawnych państw UE oraz Konwencji Wiedeńskiej o Ruchu Drogowym. Efekty dialogu społecznego" Marcin Hyła, ogólnopolska sieć organizacji rowerowych „Miasta dla Rowerów”

"Doświadczenia Zespołu ds. Ścieżek (Dróg) Rowerowych GDDKIA" dr Tadeusz Kopta, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad


"Polityka Rowerowa Republiki Federalnej Niemiec – rola udziału społecznego" Michael Haase, ISUP Ingenieurbüro für Systemberatung und Planung GmbH, Dresden

"Stadia rozwoju polityki rowerowej Gdańska. Od konsultacji społecznych do partnerskiej współpracy" Remigiusz Kitliński, Urząd Miejski Gdańsk

"Partycypacja społeczna w zarządzaniu transportem i w planowaniu przestrzennym. Aspekty, aktorzy i sposoby działania" Sascha Baron, IMOVE Institut für Mobilität & Verkehr, Technische Universität Kaiserslautern

"Zmiany jakościowe w polityce rowerowej Wrocławia w związku z powołaniem stanowiska oficera rowerowego" Daniel Chojnacki, Urząd Miejski Wrocławia


* * *

Konferencja organizowana została w ramach projektu „Rowerowa sieć społecznego nadzoru polityki transportowej w polskich miastach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek - najlepsza inwestycja

  


Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit 

Konferencja objęta honorowym patronatem
Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego

posłanka Ewa Wolak oraz wiceminister Radosław Stępień
Od lewej Tadeusz Kopta (GDDKiA), Marcin Hyła oraz Cezary Grochowski (obaj z Miast dla Rowerów)
Michael Haase z Ingenieurbüro für Systemberatung und Planung
lista pozostałych artykułów w dziale wiadomości > wiadomości : > archiwum
 1. <<
 2. 1 - 12 |
 3. 13 - 24 |
 4. 25 - 36 |
 5. 37 - 48 |
 6. 49 - 60 |
 7. 61 - 72 |
 8. 73 - 79 |
 9. >>
 1. Relacja z konferencji: Rowerowa Polska - Rowerowa Europa
 2. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski objął Patronatem Naszą Konferencję
 3. Przyciski na przejazdach rowerowych niezgodne z prawem
 4. Międzynarodowe warsztaty kultury rowerowej w Tczewie
 5. Strażnicy powinni jeździć na rowerach - 03.03.2010
 6. Zaproszenie na konferencję Rowerowa Polska - Rowerowa Europa, 16.03.2010, Warszawa
 7. Projekt rowerowej ustawy o zmianie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym
 8. 6.02. - zimowy rajd rowerowy do Zielińca
 9. Rowerowy Bubel Roku 2009 - wyniki i podsumowanie
 10. Rowerem bezradnie do celu
 11. Noworoczny rajd rowerowy
 12. Rowerzysto - nadchodzą zmiany!
login
logos