Nowe znaki drogowskazowe dla rowerzystów
07 sierpnia 2013

mala fotka

Drogowskazy dla rowerzystów będą pomarańczowe z czarnym liternictwem i wykonane z folii odblaskowej wysokiej jakości. Będą też mogły być umieszczane na jezdni jako oznakowanie poziome. Przepisy w tej sprawie właśnie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/890 (znaki i sygnały drogowe)
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/891 (szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałow drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach).

Jest to krok w dobrym kierunku. Ułatwi rozwój turystyki rowerowej, w tym przede wszystkim tworzenie profesjonalnych tras rowerowych i może mieć korzystny wpływ także na ruch rowerowy w miastach, umożliwiając lepszą jego organizację.

Dotychczas stosowane znaki szlaków rowerowych są nieczytelne. Praktycznie niemożliwe jest rozróżnienie znaku utrzymania kierunku od znaku zmiany kierunku. Ponieważ znaki te są nieodblaskowe, po zmierzchu i w nocy praktycznie ich nie widać.

Nowe znaki muszą być wykonywane z tzw. "folii typu 2", doskonale widocznej także w świetle pozycyjnego (zatem słabego) oświetlenia roweru. Pomarańczowy kolor tła znaków zapewnia dużą kontrastowość i odcinanie się znaku od praktycznie każdego otoczenia.

Nowe znaki R-4a pozwalają na bardzo precyzyjne wskazanie, którędy rowerzysta ma jechać na skrzyżowaniu (to ważne np. w przypadku skrzyżowań zwykłych o więcej niż czterech wlotach, spotykanych na drogach niskich klas na wsiach i poza terenem zabudowanym, gdzie prosta informacja "na wprost" czy "w prawo" może być różnie interpretowana).

Wyraźne zróżnicowanie kształtu znaków (kwadratowe dla znaku podstawowego R-4, prostokątne dla R-4c oraz w kształcie strzały dla zmiany kierunku R-4b i R-4d) powinno zdecydowanie poprawić orientację na skrzyżowaniach.

Pojawia się też możliwość ustawiania tzw. tablic przeddrogowskazowych (znak R-4e), umożliwiających rowerzyście np. zajęcie odpowiedniego miejsca na jezdni przed bardziej skomplikowanym skrzyżowaniem.

Rozporządzenie wymusza też bardziej czytelne oznakowanie skrzyżowań. Zgodnie z przepisami ogólnymi znaki drogowskazowe umieszcza się po prawej stronie drogi.

Co ważne, nowe znaki mogą być stosowane jako oznakowanie poziome, czyli umieszczane na jezdni. Tam są najlepiej widoczne (rowerzysta odruchowo patrzy na jezdnię przed rowerem, unikając dziur i nierówności) a dodatkowo w nocy są bezpośrednio oświetlane reflektorem roweru. Oznakowanie poziome jest też potencjalnie bardziej odporne na wandalizm, niż znaki pionowe i może być tańsze.

Dotychczasowe oznakowanie szlaków lokalnych pozostaje bez zmian. Szlaki międzynarodowe powinny zostać oznakowane nowymi znakami w ciągu 5 lat.

Jednak z nowymi znakami wiąże się kilka problemów:

 • Tabliczki umieszczane pod znakami R-4 dublują istniejące znaki ostrzegawcze. Ich znaczenie i treść powinny być inne. Powinny ostrzegać o warunkach na całym szlaku lub jego odcinku między przecięciami z innym szlakiem. Chodzi o to, aby rowerzysta mógł na rozwidleniu czy przecięciu szlaków wybrać ten dostosowany do swoich możliwości i rodzaju roweru którym się porusza (np. uniknąć szlaku terenowego o nawierzchni szutrowej, piaszczystej czy błotnistej jeśli jedzie na rowerze szosowym lub ciągnie przyczepkę, czy szlaku o dużych pochyleniach podłużnych i silnym zróżnicowaniu wysokościowym jeśli jedzie z ciężkim bagażem).
   
 • Szlaki rowerowe powinny być numerowane. Tak jest we wszystkich krajach, gdzie rozwija się infrastruktura dla turystyki rowerowej. Polska jako jedyny kraj stosuje kodowanie szlaków rowerowych barwami. Jest to błąd, który uniemożliwia hierarchizację szlaków (główne i pozostałe) i powoduje bałagan - bo szlaki tej samej barwy przecinają się. Hierarchizacja jest zbędna w przypadku turystyki pieszej, ale w przypadku turystyki rowerowej to absolutna podstawa. Trasy główne (o numerach jedno- i dwucyfrowych) powinny być dostępne dla każdego, na każdym rodzaju roweru. Trasy pozostałe (trzycyfrowe) mogą być dedykowane dla specyficznych użytkowników, o różnym poziomie zaawansowania i dla specyficznych rowerów (np. tylko dla rowerów górskich). O ile nowy system znaków drogowskazowych pozwala na numerowanie szlaków, o tyle w Polsce nie ma systemu przydzielania numerów szlaków ani nawet instytucji publicznej, która by mogła to robić. Do czasu rozwiązania tego problemu wskazane jest, aby trasy długodystansowe były sygnowane jedynie czytelnym logo trasy, umieszczanym na nowych znakach drogowskazowych (nowe przepisy dopuszczają to).
   
 • Może powstać problem z oznaczeniem drogowskazowym rowerowych tras miejskich lub aglomeracyjnych. Tu wskazane jest, aby poszczególne miasta korzystały z wzorów nowych znaków określonych w rozporządzeniu, ale w innym niż przewiduje rozporządzenie zestawie kolorystycznym. Barwa pomarańczowa tła znaku powinna być zastrzeżona dla tras regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Wówczas pomarańczowy drogowskaz umieszczony np. przy stacji kolejowej będzie gwarantem bezpiecznego i wygodnego wyjazdu za miasto.
   
 • Niestety, nadal pozostał przepis zabraniający umieszczania drogowskazów dla rowerzystów na podporach znaków ustalających pierwszeństwo na skrzyżowaniu (np. "stop" czy "ustąp pierwszeństwa"). To błąd, bo konsekwencją jest "las" znaków zasłaniających się nawzajem. W innych krajach (choćby w Czechach) takie obostrzenia nie obowiązują.

Ciesząc się z nowych przepisów, podkreślamy jednocześnie że konieczna jest dużo ważniejsza nowelizacja obu rozporządzeń w celu dostosowania ich do obecnej treści ustawy Prawo o Ruchu Drogowym po nowelizacji z 1 kwietnia 2011 (D.U.2011.92.530). Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych przygotowany przez stowarzyszenie Miasta Dla Rowerów jest dostępny tutaj i został przekazany władzom 9 czerwca 2013 roku.

Marcin Hyła

 
lista pozostałych artykułów w dziale wiadomości > wiadomości : > aktualności
 1. <<
 2. 1 - 12 |
 3. 13 - 24 |
 4. 25 - 36 |
 5. 37 - 48 |
 6. 49 - 60 |
 7. 61 - 63 |
 8. >>
 1. Trwają prace nad nowelizacją rozporządzeń rowerowych
 2. Wprowadzanie rowerów na dworce kolejowe - legalne
 3. Jazda rowerem pod wpływem alkoholu tylko wykroczeniem
 4. Rowerowy pełnomocnik ministra transportu
 5. Śluzy dla rowerów - jak z nich korzystać?
 6. Nowe znaki drogowskazowe dla rowerzystów
 7. Ministerstwo Transportu odpowiada Miastom Dla Rowerów
 8. "Śluzy malować, zalegalizować!" - Święto Cykliczne 2013
 9. Dwa lata nowych "rowerowych" przepisów
 10. Konkurs: wymyśl porządny stojak rowerowy i wygraj nagrodę!
 11. Dziennikarzu: rower to trudny temat
 12. Rowerzyści a Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
login
logos