Rowerowy pełnomocnik ministra transportu
04 października 2013

mala fotka
foto: MTBiGM

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, pan Sławomir Nowak w piątek, 4 października 2013 roku powołał swojego pełnomocnika do spraw rozwoju ruchu rowerowego. Został nim pan Łukasz Puchalski, pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw komunikacji rowerowej.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa "do zadań pełnomocnika będzie należało m.in. wspieranie działań Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na rzecz wykorzystania rowerów jako środka transportu, a w szczególności inicjowanie przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących komunikacji rowerowej, współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, a także współpraca z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotycząca opracowywania programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego."

Stowarzyszenie Miasta Dla Rowerów z wielką satysfakcją przyjmuje wiadomość, że problemy ruchu rowerowego zostały dostrzeżone przez rząd a ich rozwiązanie przybiera formę instytucjonalną. Z punktu widzenia rowerzystów w Polsce to historyczna chwila. Zadania postawione przez Ministra przed pełnomocnikiem pokrywają się z naszymi oczekiwaniami.

Przypominamy, że podstawowym postulatem stowarzyszenia Miasta Dla Rowerów jest nowelizacja rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym:

 • W sprawie znaków i sygnałów drogowych (D.U.2002.170.1393) - nasz projekt zmian przekazany Ministerstwu dostępny jest tutaj (pdf)
 • W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (D.U.2003.220.2181)

oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (D.U.99.43.430, wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane).

Zapowiadany w mediach przez pełnomocnika termin nowelizacji (pierwsza połowa 2014 roku) jest realistyczny a przede wszystkim bardzo pożądany. Znowelizowane rozporządzenia pozwolą lepiej przystosować polskie miasta do ruchu rowerowego, poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego i mogą przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania środków unijnych w nadchodzącej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Ważnym kontekstem jest też zapowiedź przygotowania przez rząd Krajowej Polityki Miejskiej (patrz też nasze stanowisko w tej sprawie) czy Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (stanowisko MDR - tutaj).

Jesteśmy gotowi do pełnej współpracy z Pełnomocnikiem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, oferując naszą wiedzę i blisko dwudziestoletnie doświadczenie związane z kształtowaniem i wykorzystaniem infrastruktury rowerowej w kilkudziesięciu miastach Polski.

Przypominamy jednocześnie, że od ponad dwóch lat obowiązują przepisy ruchu drogowego, wprowadzone prorowerową nowelizacją ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (D.U.2011.92.530). Przepisy te zostały zaproponowane przez Miasta Dla Rowerów a ich  wprowadzenie wyeliminowało liczne absurdy i wewnętrzne sprzeczności ustawy a przede wszystkim jej niezgodność z Konwencją Wiedeńską o Ruchu Drogowym (D.U.88.5.40 i 44).

Marcin Hyła, prezes stowarzyszenia

 
lista pozostałych artykułów w dziale wiadomości > wiadomości : > aktualności
 1. <<
 2. 1 - 12 |
 3. 13 - 24 |
 4. 25 - 36 |
 5. 37 - 48 |
 6. 49 - 60 |
 7. 61 - 63 |
 8. >>
 1. Trwają prace nad nowelizacją rozporządzeń rowerowych
 2. Wprowadzanie rowerów na dworce kolejowe - legalne
 3. Jazda rowerem pod wpływem alkoholu tylko wykroczeniem
 4. Rowerowy pełnomocnik ministra transportu
 5. Śluzy dla rowerów - jak z nich korzystać?
 6. Nowe znaki drogowskazowe dla rowerzystów
 7. Ministerstwo Transportu odpowiada Miastom Dla Rowerów
 8. "Śluzy malować, zalegalizować!" - Święto Cykliczne 2013
 9. Dwa lata nowych "rowerowych" przepisów
 10. Konkurs: wymyśl porządny stojak rowerowy i wygraj nagrodę!
 11. Dziennikarzu: rower to trudny temat
 12. Rowerzyści a Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
login
logos