Seminarium "Sukcesy i wyzwania polityki rowerowej Wrocławia 2014"
15 grudnia 2014

mala fotka

W piątek, 19 grudnia 2014r. w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej (Sukiennice 9, godz 10.15 – 16.15) odbędzie się seminarium pt. „Sukcesy i wyzwania polityki rowerowej Wrocławia 2014”. Będzie to podsumowanie sukcesów na polu rozwoju ruchu rowerowego we Wrocławiu, a jednocześnie próba nakreślenia planu działań na najbliższe lata. Seminarium jest organizowane przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową we współpracy z władzami miasta. W spotkaniu wezmą również udział eksperci z innych miast Polski.
    
    Wydarzenie realizowane jest w modelowym współdziałaniu pomiędzy środowiskiem rowerzystów a władzami miasta, co można uznać za bezpośrednie pokłosie deklaracji wyborczej Prezydenta  Miasta Rafała Dutkiewicza (w czasie II tury wyborów, spotkał się z rowerzystami i podpisał deklarację, w której między innymi zobowiązał się do zacieśnienia z nimi współpracy). Oprócz wrocławskich urzędników, decydentów i przedstawicieli wrocławskich organizacji rowerowych, wezmą udział eksperci i działacze z innych polskich miast. Przyjezdni zapoznają się ze szczegółami wrocławskich doświadczeń, dowiedzą się czego warto się od nas uczyć, a jakich błędów lepiej nie powielać. Jednocześnie spojrzenie osób z zewnątrz pozwoli nam na lepszą analizę sytuacji we Wrocławiu i wyciągnięcie trafniejszych wniosków dotyczących przyszłych kierunków działań.

    Seminarium rozpocznie nakreśleniem priorytetów na rozpoczynającą się właśnie kadencję władz miasta wice-Prezydent Maciej Bluj, który nadzoruje realizację polityki rowerowej w nowej kadencji. Sukcesy oraz plany w szczegółach przedstawi Daniel Chojnacki, wrocławski oficer rowerowy. W drugiej części spotkania uczestnicy zapoznają się z założeniami oddolnej (obywatelskiej) kampanii promującej projekt „Rowerowy Wrocław” w głosowaniu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz ze społeczną ewaluacją Polityki Rowerowej miasta. Seminarium zakończy część warsztatowa, którą poprowadzi Olivier Schneider z FUB (Francuskiej Federacji Codziennych Użytkowników Rowerów). Uczestnicy wypracują rekomendacje na rowerową przyszłość dla Wrocławia.

    Co bardzo ważne, inaczej niż to miało w latach poprzednich, urzędnicy i rowerzyści mają teraz współpracować na zasadzie partnerskiej. Wystawianie ocen i formułowanie postulatów wobec władz (często wcześniej w ignorowanych), zastąpić ma rzetelna, merytoryczna i uczciwa dyskusja. Efektem współpracy powinien być realny plan działań na kolejne 4 lata, sporządzony na podstawie szczegółowej analizy największych obecnych barier, na które napotykają rowerzyści we Wrocławiu. Analiza przygotowywana jest obecnie na zlecenie Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej. Mamy nadzieję, iż współpraca z rowerzystami pozwoli Miastu na optymalne wykorzystanie funduszy przeznaczonych na rozwój ruchu rowerowego.
    Spotkanie może okazać pierwszym i milowym krokiem ku temu, żeby środowiska aktywistów rowerowych przestały być postrzegane jako grupa wąskiego interesu marginesu, a zaczęły być postrzegane jako realni sojusznicy miasta w realizacji polityki zrównoważonego transportu.
    Seminarium jest częścią  dwudniowego zjazdu ogólnopolskiej sieci organizacji rowerowych „Miasta dla Rowerów”. W dniu kolejnym rowerzyści będą, jeśli aura pozwoli, zwiedzać infrastrukturę rowerową miasta, a następnie wymieniać się doświadczeniami w zakresie rozwoju ruchu rowerowego i planować kolejne wspólne przedsięwzięcia w innych miastach.

    Ze względów organizacyjnych i ograniczonej liczby miejsca uprzejmie prosimy o potwierdzenie chęci udziału do dnia 17.12.2014 na adres: c.grochowski@eko.org.pl

Cezary Grochowski
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

Program wydarzenia:

 

10.15 -10.30

Rejestracja gości

10.30 - 10.45

Przywitanie gości i otwarcie wydarzenia

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz/ Wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj,

Cezary Grochowski - Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

10.45 -11.00

Główne kierunki działań pro-rowerowych w nadchodzącej kadencji

 

Wiceprezydent Maciej Bluj

11.00 - 11.45

Prezentacja największych osiągnięć Polityki Rowerowej Wrocławia (studia wybranych przypadków, najbliższe plany). Po prezentacji dyskusja.

 

Daniel Chojnacki, Wrocławski Oficer Rowerowy

11.45 - 12.15

Przerwa kawowa z poczęstunkiem (specjały Baszty), czas dla mediów

12.15– 13.00

Przebieg kampanii promocyjnej projektu „Rowerowy Wrocław” w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Po prezentacji dyskusja.

 

Aleksander Obłąk – Lider Ambasadorów Rowerowego Wrocławia,Wrocławska Inicjatywa Rowerowa/Akcja Miasto

13.00 -13.30

Prezentacja wyników społecznego audytu polityki rowerowej Wrocławia (założenia i struktura ewaluacji, podstawowe wnioski, mapa „przyjazności dla rowerów”). Po prezentacji dyskusja.

 

Cezary Grochowski/ Łukasz Musiał Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

10.15 -10.30

10.30 - 10.45

10.45 -11.00

11.00 - 11.45

11.45 - 12.15

12.15– 13.00

13.00 -13.30

13.30 - 16.15

 

13.30 - 16.15

Część warsztatowa – wskazania dla optymalizacji polityki rowerowej Wrocławia (dyskusja moderowana, formułowanie wytycznych i wniosków)

 

Zarówno dyskusja w części referatowej jak i część warsztatowa moderowana będzie przez:

Olivier Schneider – Francuska Federacja Codziennych Użytkowników Rowerów (FUB)

Marcin Hyła - Stowarzyszenie „Miasta dla Rowerów”

Spotkanie jest częścią projektu „Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej” współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

 

 
lista pozostałych artykułów w dziale wiadomości > wiadomości : > aktualności
 1. <<
 2. 1 - 12 |
 3. 13 - 24 |
 4. 25 - 36 |
 5. 37 - 48 |
 6. 49 - 60 |
 7. 61 - 63 |
 8. >>
 1. Dwadzieścia lat Miast dla Rowerów
 2. Rowerem na wybory
 3. Pozytywna korba rowerowa dla Ewy Wolak
 4. Nowelizacja kluczowych rozporządzeń rowerowych - co się zmienia?
 5. Domyka się cykl wielkich zmian przepisów dotyczących rowerzystów
 6. Debata na temat polityki rowerowej stolicy
 7. Wielkie przejazdy rowerowe w niedzielę, 14.06.2015
 8. Nowy "taryfikator mandatów"
 9. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dróg
 10. Wesprzyj swoim podatkiem RUCH ROWEROWY
 11. Rowerowy 2014, rowerowy 2015...
 12. Seminarium "Sukcesy i wyzwania polityki rowerowej Wrocławia 2014"
login
logos