III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego
23 września 2014

mala fotkafoto: Artur Jamrozik

W dniach 22-23 września 2014 roku w Warszawie odbyła się trzecia edycja Kongresu Ruchu Rowerowego.

Miejsce i czas są szczególne: ponieważ kończą się prace nad nowelizacją rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym i zaczyna wdrażanie polityki rowerowej w gminach i regionach w związku z okresem finansowania unijnego na lata 2014-2020, obrady miały miejsce w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej.

Obrady otwarła posłanka Ewa Wolak, przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Rowerowej, a udział wzięli m.in. wicemarszałek województwa małopolskiego, pan Jacek Krupa, wiceprezydent Gdańska pan Maciej Lisicki oraz pan Łukasz Puchalski, pełnomocnik Ministra Infrastruktury i Rozwoju do spraw rozwoju ruchu rowerowego.

Zgodnie z postulatami stowarzyszenia Miasta Dla Rowerów i wiodących w zakresie ruchu rowerowego samorządów, w przepisach pojawią się:

 • nowe, czytelne zasady organizacji dwukierunkowego ruchu rowerowego na drogach jednokierunkowych;
 • zasady tworzenia i stosowania tzw. śluz dla rowerzystów (wprowadzonych do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym nowelizacją w 2011 roku);
 • nowe oznakowanie poziome określające miejsce i tor ruchu rowerzysty na jezdni (tzw. "sierżanty" czy "krokiewki" tam, gdzie między innymi nie ma miejsca na wyznaczenie pasa
 • ruchu dla rowerów w jezdni czy z powodów bezpieczeństwa zachodzi potrzeba prowadzenia rowerzystów w innym niż wynika z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym miejscu jezdni (między szynami torowiska czy daleko od ukośnych lub prostopadłych miejsc postojowych dla aut)
 • nowe, trójkomorowe sygnalizatory dla rowerzystów umieszczane przed skrzyżowaniem, np. w śluzach dla rowerzystów (obecne stosuje się za skrzyżowaniem).

Zapowiedział to pan Łukasz Puchalski, pełnomocnik Ministra Infrastruktury i Rozwoju do spraw rozwoju ruchu rowerowego.

Propozycje zmian przepisów wynikają z ponad dziesięcioletniego doświadczenia we wdrażaniu podobnych rozwiązań m.in. w Gdańsku, Wrocławiu czy Krakowie. Gdańsk konsekwentnie realizuje politykę rowerową korzystając m.in. z pomocy Global Environment Facility (GEF, 1 mln dolarów dotacji w latach 2002-2006, projekt realizowany wspólnie z organizacjami rowerzystów) a później - ze znacznych środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (wspólnie z Gdynią i Sopotem, ok. 80 mln zł). Ruch rowerowy we Wrocławiu przekracza 3,56% podróży (badania z 2011 roku), wykorzystując  prawdopodonie najbardziej spójną sieć tras rowerowych w dużych polskich miastach. Kraków od 2004 roku wykorzystuje Standardy Techniczne dla infrastruktury rowerowej i prowadzi audyty inwestycji rowerowych.

25 maja 2014 roku w Krakowie odbyło się referendum, w którym jedno z pytań brzmiało "Czy zdaniem Pani/Pana w Krakowie powinno się budować więcej ścieżek rowerowych?". Odpowiedzi na "tak" było 175033 (85,20%), "nie" – 30398 (14,80%). Infrastruktura rowerowa otrzymała ponad 50 tysięcy głosów więcej, niż urzędujący prezydent w II turze wyborów samorządowych w 2010 roku. Frekwencja wynosiła 35,96% przy wymaganym ustawą minimum 30% uprawnionych do głosowania. Wynik jest wiążący i właściwe organy jednostki samorządu terytorialnego podejmują niezwłocznie czynności w celu realizacji sprawy poddanej pod głosowanie.

Wynik głosowania jest wyrazem aspiracji, oczekiwań i wartości istotnych dla mieszkańców polskich miast. Powołany przez prezydenta Krakowa zespół doradczy rekomendował wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej inwestycji rowerowych o wartości średnio 29 mln zł rocznie w latach 2015-2019 (wiążącą decyzję podejmie Rada Miasta Krakowa), o czym poinformował przewodniczący tego zespołu, a zarazem prezes stowarzyszenia Miasta Dla Rowerów pan Marcin Hyła.

Wynik referendum otwiera zupełnie nowe perspektywy polityczne przed polskimi władzami.

Kontekstem są też regionalne polityki rowerowe. Małopolska w latach 2014-2020 planuje budowę systemu tras rowerowych o długości ponad 600 km i przeznacza na to 200 mln zł. Prace już się rozpoczęły. Założenia projektu przedstawił pan Jacek Krupa, wicemarszałek województwa Małopolskiego. Województwo zachodniopomorskie przyjmuje standardy techniczne dla tras rowerowych i planuje opracowanie i wdrożenie podobnej koncepcji. Dolny Śląsk opracował regionalną politykę rowerową.

Kontekstem jest też Krajowa Polityka Miejska. Polskie miasta muszą zostać przebudowane, aby stały się przyjazne dla rowerzystów. Jest to wyzwanie, ale przykład Gdańska i Wrocławia wskazuje jak to zrobić i że jest to możliwe. Wynik referendum w Krakowie wskazuje że jest nie tylko przyzwolenie społeczne, ale wręcz ogromne zapotrzebowanie polityczne. Zmiany w prawie dają narzędzia do efektywnego wdrażania polityki rowerowej. Nadszedł czas.

Rower jest wehikułem zmiany, rower zmienia Polskę na lepsze.

Organizatorem Kongresu Rowerowego jest Wrocławska Inicjatywa Rowerowa we współpracy z ogólnopolskim stowarzyszeniem Miasta Dla Rowerów,  www.miastadlarowerow.pl

Szczegółowy program kongresu: http://www.rowery.eko.org.pl/index_aktualnosci.php5?dzial=12&kat=21&art=1454

 
lista pozostałych artykułów w dziale wiadomości > wiadomości : > aktualności
 1. <<
 2. 1 - 12 |
 3. 13 - 24 |
 4. 25 - 36 |
 5. 37 - 48 |
 6. 49 - 60 |
 7. 61 - 63 |
 8. >>
 1. III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego
 2. Uwagi MDR do projektu "Czerwonej Książeczki"
 3. Uwagi MDR do projektu rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów
 4. Prezydent Komorowski do rowerzystów
 5. Śluzy Malować, Zalegalizować - edycja II (8.06.2014)
 6. Cracow, a cycling milestone
 7. Kraków tworzy rowerową historię
 8. Rowerem na wałach - legalnie
 9. Olej ropę od Putina, wybierz rower "Ukraina"
 10. Rowerowa Szkoła - uczymy jazdy na rowerze!
 11. Rowerowa Szkoła - uczymy jazdy na rowerze!
 12. Rowerowy 2013, rowerowy 2014...
login
logos