miastadlarowerow.pl

Blog dla rowerzystów i nie tylko!

Turystyka

Ile jest kopalni w Polsce?

Ile jest kopalni w Polsce?

Polska, jako kraj o bogatej tradycji górniczej, znana jest przede wszystkim z produkcji węgla kamiennego i brunatnego, ale nie tylko. Polskie kopalnie słyną również z wydobycia innych cennych surowców, takich jak miedź, srebro, czy sól. Co więcej, sektor górniczy ogromnie przyczynił się do rozwoju naszej gospodarki, ale wraz z poprawą stanu środowiska naturalnego w ciągu ostatnich lat, prowadzi także do coraz liczniejszych kontrowersji. Sprawdźmy, ile jest kopalni w Polsce i czym się one charakteryzują.

Rozmieszczenie kopalń na mapie Polski

Przeanalizujmy mapę Polski z zaznaczonymi miejscami aktywnych działalności górniczych. Daje ona nam ciekawy obraz rozmieszczenia poszczególnych kopalń na terenie kraju. Najwięcej tego typu zakładów znajduje się na południu, gdzie dominuje wydobycie węgla kamiennego i brunatnego, a przede wszystkim regionie śląskim. Kopalnie soli znajdują się przede wszystkim w okolicach Wieliczki i Bochni, gdyż tam znajdują się jedne z najstarszych złóż tego surowca na świecie. Kopalnie miedzi rozlokowane są głównie na Dolnym Śląsku, gdzie działa KGHM – największy producent miedzi i srebra w kraju.

Interesująca jest także lokalizacja kopalni piasku i kruszywa, które dużą liczbę ma na całym terenie naszego kraju – są one bowiem często wykorzystywane w budownictwie, którego rozwój nieustannie postępuje.

Typy wydobywanych surowców w polskich kopalniach

Zakłady górnicze w Polsce zajmują się wydobyciem różnorodnych surowców mineralnych. Dominuje tu przede wszystkim sektor węglowy. W naszych kopalniach można znaleźć dwie postaci węgla: kamienny oraz brunatny. Pierwszy z nich wydobywa się głównie na Śląsku, natomiast brunatny przede wszystkim na terenie Wielkopolski i Lubelszczyzny.

Wielkie znaczenie dla gospodarki mają także kopalnie miedzi, które w znacznej mierze koncentrują się na Dolnym Śląsku. Ten surowiec mineralny jest wykorzystywany w przemyśle elektrowniowym, budownictwie, czy produkcji dóbr konsumenckich. Dodatkowo, warto wspomnieć o kopalniach soli, które długo stanowiły ważną gałąź polskiego przemysłu, a także o innych surowcach takich jak gips, kreda, czy piasek.

Wpływ działalności kopalń na gospodarkę i środowisko

Działalność górnicza jest ważnym elementem polskiej gospodarki, dostarczając zatrudnienie dla dużej liczby osób i przyczyniając się do wzrostu PKB. Kopalnie są także kluczowym źródłem surowców dla wielu branż, co ma bezpośredni wpływ na rozwój innych sektorów gospodarki. Jednocześnie, prowadzenie działalności górniczej wiąże się z koniecznością generowania znacznych nakładów, co bywa powodem trudności finansowych dla niektórych podmiotów w tej branży.

Jednak najważniejszym aspektem, który powinien być brany pod uwagę przy ocenie roli kopalń, jest ich wpływ na środowisko naturalne. Wydobycie węgla i innych surowców mineralnych prowadzi do powstawania hałd, pyłu górniczego, czy zanieczyszczenia wód. Długofalowe skutki takich działań, takie jak zmiana klimatu, doprowadzają do potrzeby przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji sektora górniczego, co z kolei wpływa na stabilność sektora gospodarki. Za kluczowy cel uznaje się dążenie do zrównoważonej gospodarki surowcami mineralnymi, uwzględniającej optymalne wykorzystanie zasobów przy jednoczesnym minimalizowaniu szkód dla środowiska.

Udostępnij

O autorze

Od dziecka moją pasją jest sport i aktywny wypoczynek. Uwielbiam dzielić się nie tylko moją wiedzą, ale również sporym bagażem doświadczeń. Jeżeli uwielbiasz biegać, jeździć na rowerze lub po prostu regularnie ćwiczyć w domu – koniecznie odwiedzaj mojego bloga regularnie!